Mateřské centrum Loučka

Jsme tu pro vás a vaše děti.

O nás
Zakládáme si na individuálním přístupu k vašim dětem a snažíme se být oporou i pro vás, rodiče.

Provozujeme 4 dětské skupiny, ve kterých se budou vaši nejmenší vždy cítit téměř jako doma.

Rodiče i děti nás milují
Dětem se u nás líbí a rodiče oceňují to, že své děti mohou svěřit chůvám, které je mají rády.
Zakladatelka Mateřského centra Loučka
Petra Loučková
Mateřské centrum Loučka jsme založila v roce 2012. V Brně chybělo místo, kde by se děti cítily dobře a mohly tvořit, hrát si a bavit se s rodiči. Práce v Loučce mě naplňuje dodnes, protože se ráda setkávám s novými lidmi a dětmi, které mě inspirují. Jsem máma dvou dětí, Jakuba a Zuzanky.
Zástupkyně ředitelky
Mgr. Romana Liškutínová
Mateřské centrum Loučka jsem začala navštěvovat se svými dvojčaty. Postupem času se pro mě zábava s dětmi stala i prací, ve které uplatňují své vzdělání speciálního pedagoga a zdravotní sestry.
Od roku 2016 jsme skvělý tým, nejen v dětských skupinách.
Naše dětské skupiny
Provozujeme 4 dětské skupiny, ve kterých se děti cítí dobře.
Dětská skupina Loučka 2
CZ.03.01.02/00/23_049/0001688
Harmonogram projektu: 1.8.2023-31.7.2024
Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus
Adresa provozu: Gorkého 58/8, 602 00 Brno
Kapacita zařízení: 12 míst
Forma dětské skupiny z hlediska uživatelů: pro veřejnost
Po ukončení projektu provoz DS dále pokračuje

Dětská skupina Loučka

Dětská skupina pro menší děti. V centru Brna na Gorkého 8.
Loučka je dětská skupina zaměřená ne nejmenší děti. Kapacita 12 míst nám umožňuje poskytovat individuální péči. O děti se starají 3 hodné tety, které jim usnadňují jejich první chvíle bez maminky.
Podporujeme rozvoj dětí ve všech oblastech.
Vedeme je k respektu k přírodě a k sobě samému tak, aby měli spokojený život. Pozorujeme, objevujeme a prožíváme změny jak na naší zahradě, tak v blízkém
okolí.

Zajišťujeme pro děti výchovné programy a divadelní představení, a to nejen v environmentálním směru. Rozvíjíme komunikaci a vyjadřování. Vlastně si společně užíváme spoustu legrace s kamarády a ve světě kolem nás.Dětem poskytujeme pocit bezpečí a jistoty

V našich dětských skupinách se děti cítí dobře a rády se během hraní učí nové věci.

Kapacita 12 dětí

V dětské skupině Loučka je místo pro 12 dětí ve věku od 1,5 do 3 let a 3 tety. Protože v této skupince je hodně malých dětí, máme o jednu pečující osobu navíc.

Přijímací řízení

Děti jsou do Loučky přijímány v průběhu celého roku, v případě plně obsazené dětské skupiny nabízíme zápis dětí do pořadníku.

Adaptace dětí ve skupince

rodičům a dětem nabízíme individuální adaptační plán dle individuálních potřeb dětí. Všechny potřeby dětí konzultujeme na osobních schůzkách s rodičem.

Režim dne v Loučce
U nás se děti nenudí. Dbáme na aktivity, které je rozvíjí.
Dopoledne
8:00 - 8:45 - Příchod dětí
8:45 - 9:00 - Přivítání dětí a ranní kruh
9:00 - 9:30 - Hygiena a svačina
9:30 - 10:00 - Výtvarné, hudební a pohybové činnosti
10:00 - 11:30 - Pobyt venku
11:30 - 12:00 - Hygiena a oběd
Odpoledne
12:00 - 14:30 - Pohádka a odpočinek
14:30 - 15:00 - Hygiena a svačinka
15:00 - 16:00 - Volná hra a vyzvedávání dětí
Kontakt
Gorkého 58/8, 602 00 Brno
telefon: 773 727 232

Dětská skupina Palouček
Projekt je financován ze státního rozpočtu a částečně rodiči

Dětská skupina Palouček
Dětská skupina na pro děti ve věku 1,5 - 5 let s kapacitou 18 míst.
Palouček je dětská skupina zaměřená na menší děti. V Paloučku je místo pro 18 dětí, což nám umožňuje dětem poskytovat individuální péči a lásku, kterou potřebují.
V této skupině se setkávají mladší děti se staršími, ale na dopolední řízené činnosti se skupinka dělí, a chůvy pracují s dětmi dle věkových specifik.

Se skupinkou starších dětí již pracuje pedagog a připravuje děti na jejich další cestu do státní školky.
S menšími dětmi tety tvoří, cvičí a zpívají a užívají si legrace. Skupince nejmenších dětí poskytují chůvy pocit bezpečí a pohody.

V Paloučku si děti nejvíce užívají pobytu na naší velké zahradě plné překvapení a dobrodružství.
Naše tety také podporují vzájemnou komunikaci a rozvíjení kamarádských vztahu, respektu a slušnosti dětí mezi sebou.
Důraz na rozvoj uměleckých a společenských schopností.

V našich dětských skupinách se děti cítí dobře a rády se učí nové věci.

Kapacita 18 dětí

V dětské skupině Palouček je místo pro 18 dětí ve věku od 1,5 do 5 let, 5 hodných chův a paní hospodářka. Skupinka se dělí na 3 věkové kategorie, nejmenší do 2 let, střední 2-3 roky a nejstarší 3-5. Máme o dvě pečující osoby navíc.

Přijímací řízení

Děti jsou do Paloučku přijímány v průběhu celého roku, v případě plně obsazené dětské skupiny nabízíme zápis dětí do pořadníku.

Adaptace dětí ve skupince

Rodičům a dětem nabízíme individuální adaptační plán dle individuálních potřeb dětí. Všechny potřeby dětí konzultujeme na osobních schůzkách s rodičem.

Režim dne v Paloučku
U nás se děti nenudí. Dbáme na aktivity, které je rozvíjí.
Dopoledne
7:30 - 9:00 - Příchod dětí, volná hra a ranní kruh
9:00 - 9:30 - Hygiena a svačina
9:30 - 10:00 - Výtvarné, hudební a pohybové činnosti
10:00 - 11:30 - Pobyt venku
11:30 - 12:00 - Hygiena a oběd
Odpoledne
12:00-14:30 pohádka a odpočinek
14:30-15:00 hygiena a svačinka
15:00-16:30 volná hra a vyzvedávání dětí
Kontakt
Hlinky 68, 603 00 Brno
telefon: 774 700 039

Dětská skupina Háječek 2
Projekt je financován ze státního rozpočtu za podpory Jihomoravského kraje a MČ Brno-střed

Dětská skupina Háječek
Dětská skupina pro nejmenší děti ve věku 1,5 - 2 roky s kapacitou 12 míst.
Háječek je dětská skupina zaměřená na ty nejmenší děti. V Háječku je místo pro 12 dětí, což nám umožňuje dětem poskytovat individuální péči a lásku, kterou potřebují.
V Háječku respektujeme vývojová a věková specifika dětí. Usměvavé tety umí pohladit i pochovat a nabízí nejmenším dětem pocit jistoty a bezpečí.

Podporujeme rozvoj dětí ve všech oblastech. Učíme děti respektu k přírodě i sobě samému, objevujeme na naší krásné zahradě a užíváme si spolu spoustu legrace.Jistota a bezpečí.

V našich dětských skupinách se děti cítí dobře a rády se učí nové věci.

Kapacita a věk dětí

V dětské skupině Háječek je místo pro 12 dětí ve věku od 1,5 do 3 let a 3 hodné chůvy.

Přijímací řízení

Děti jsou do Háječku přijímány v průběhu celého roku, v případě plně obsazené dětské skupiny nabízíme zápis dětí do pořadníku.

Adaptace dětí ve skupince

Rodičům a dětem nabízíme individuální adaptační plán dle individuálních potřeb dětí. Všechny potřeby dětí konzultujeme na osobních schůzkách s rodičem.

Režim dne v Háječku
U nás se děti nenudí. Dbáme na aktivity, které je rozvíjí.
Dopoledne
7:30 - 9:00 - Příchod dětí, volná hra a ranní kruh
9:00 - 9:30 - Hygiena a svačina
9:30 - 10:00 - Výtvarné, hudební a pohybové činnosti
10:00 - 11:30 - Pobyt venku
11:30 - 12:00 - Hygiena a oběd
Odpoledne
12:00 - 14:30 - Pohádka a odpočinek
14:30 - 15:00 - Hygiena a svačinka
15:00 - 16:00 - Volná hra a vyzvedávání dětí
Kontakt
Pekárenská 6, 602 00 Brno
telefon: 608 216 078

Dětská skupina Hýbánky
Projekt je financován ze státního rozpočtu a částečně rodiči
Dětská skupina Hýbánky
Dětská skupina pro děti ve věku 1,5 - 5 let s kapacitou 18 míst
Hýbánky jsou dětská skupina zaměřená na děti od 1,5 do 5 let. V Háječku je místo pro 18 dětí rozdělených do dvou tříd. Třída pro starší děti má kapacitu 6 míst a třída pro mladší děti 12.
Budujeme kladný vztah k pohybu pomocí pozitivní motivace a přirozené potřeby dětí. Nabízíme dětem činnosti, které přispívají k rozvoji hrubé i jemné motoriky - společně cvičíme, chodíme, lezeme, nebo si hrajeme s míčem.

S dětmi nacvičujeme správné dýchání a držení těla. Propojujeme řeč s pohybem. Vše provázíme básničkami a říkankami.

Rozvoj motoriky

V našich dětských skupinách se děti cítí dobře a rády se učí nové věci.

Kapacita a věk dětí

V dětské skupině Hýbánky je místo pro 18 dětí ve věku od 1,5 do 5 let a 3 hodné chůvy. Skupinka se dělí na 2 třídy dle věku dětí. 12dětí ve věku 2-3 roky a 6 starších dětí ve věku od 3 let.

Přijímací řízení

Děti jsou do Hýbánek přijímány v průběhu celého roku, v případě plně obsazené dětské skupiny nabízíme zápis dětí do pořadníku.

Adaptace dětí ve skupince

Rodičům a dětem nabízíme individuální adaptační plán dle individuálních potřeb dětí. Všechny potřeby dětí konzultujeme na osobních schůzkách s rodičem.

Režim dne v Hýbánkách
U nás se děti nenudí. Dbáme na aktivity, které je rozvíjí.
Dopoledne

7:30 - 9:00 - Příchod dětí, volná hra a ranní kruh

9:00 - 9:30 - Hygiena a svačina

9:30 - 10:00 - Výtvarné, hudební a pohybové činnosti

10:00 - 11:30 - Pobyt venku

11:30 - 12:00 - Hygiena a oběd

Odpoledne
12:00 - 14:30 - Pohádka a odpočinek
14:30 - 15:00 - Hygiena a svačinka
15:00 - 16:30 - Volná hra a vyzvedávání dětí
Kontakt
Gorkého 58/8, 602 00 Brno
telefon: 608 097 803

Obědy zajišťuje Vitalité
Děti potřebují kvalitní stravu.
Obědy nám zajišťuje Vitalité. Děti tak dostanou zdravé a výživné jídlo, které potřebují pro svůj růst a vývoj.

Kontakt

Napište nám a přijďte na návštěvu, rádi vám naše dětské skupiny ukážeme.